Procedure en voorwaarden

 

ALGEMEEN

Het IJsselsteinFonds wijst zes maal per jaar donaties toe:
midden januari (Januarironde),
midden maart (Maartronde),
midden mei (Meironde),
midden juli (Julironde),
midden september (Septemberronde), en
midden november (Novemberronde).

Om zoveel mogelijk verschillende initiatieven te steunen en zo een breed mogelijk publiek te bereiken, worden sommige van de aangevraagde donaties slechts voor een deel toegewezen. Alle aanvragers ontvangen schriftelijk bericht. Vervolgens worden de toewijzingen openbaar gemaakt via een persbericht en publicatie op de website.

Aanvragen moeten worden ingediend via het aanvraagformulier op deze website. De termijn voor het indienen van aanvragen loopt bij de Januarironde van 1 oktober tot en met 30 november, bij de Maartronde van 1 december tot en met 31 januari, bij de Meironde van 1 februari tot en met 31 maart, bij de Julironde van 1 april tot en met 31 mei, bij de Septemberronde van 1 juni tot en met 31 juli en bij de Novemberronde van 1 augustus  tot en met 30 september.
Voor meer informatie of vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur van het IJsselsteinFonds, Nico van Dam, 030-6886061, nicovandam@ijsselsteinfonds.nl

Het insturen van deze donatieaanvraag betekent dat u akkoord gaat met het verstrekken van uw persoonsgegevens. Deze zullen uitsluitend  worden gebruikt ten behoeve van uw aanvraag. Datzelfde geldt ook voor de bij de uitreiking eventueel te maken foto en/of video opnamen en de publicatie daarvan.
Donatie aanvragen

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden gevoegd:
1. een gemotiveerde begroting/bestedingsplan van de investering waarin u laat zien waaraan de donatie gaat worden besteed.
2. Uw meest recente jaarcijfers (balans en resultatenrekening).

Indien uw aanvraag wordt toegewezen dient u uiterlijk 8 weken nadat de activiteit is gestart c.q. de investering is gedaan schriftelijk verantwoording af te leggen en dat zowel in financiële zin als in informatieve zin (bijvoorbeeld door toevoeging van digitaal fotomateriaal en tekst voor de website). Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan tot gevolg hebben dat uw aanvraag alsnog wordt afgewezen en dat nieuwe aanvragen niet meer in behandeling worden genomen.

Daarnaast moeten aanvragers met het volgende rekening houden:
Het IJsselsteinFonds wil zoveel mogelijk verschillende initiatieven steunen en zo een breed mogelijk publiek bereiken. Om die reden wordt soms slechts een deel van de aangevraagde donatie toegewezen of kan, indien in het verleden een aanvraag van u is toegewezen, een volgende aanvraag (gedeeltelijk) worden afgewezen. Alle toewijzingen zullen op de website van het IJsselsteinFonds worden gepubliceerd. Dit past in het transparantiebeleid van het IJF.

Wilt u meer weten over het toewijzen van een donatie, ga dan direct naar donatievoorwaarden en aanvraagprocedure.