Aanvraagformulier

Let op! U dient uw recente jaarcijfers (balans en resultatenrekening), een begroting van de activiteit en een kopie van een recent bankafschrift elektronisch beschikbaar te hebben om bij de aanvraag te voegen!

  Vereniging, organisatie of instelling
  Naam
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Contactpersoon
  Tel.
  Email
  Omschrijving doel van de vereniging, instelling
  of initiatief (meestal weergeven in de
  statuten)
  Begroting / Dekkingsplan / Bestedingsplan (Aanvullende info inzenden als bijlage)
  Welke investering wilt u doen en ten behoeve van welke activiteit?
  Welke activiteiten / werkzaamheden zullen
  wanneer plaatsvinden ?
  Welk bedrag is benodigd ?
  Wat is uw eigen bijdrage?
  Verwacht u ook andere bijdragen, zoals
  inkomsten, sponsoren, subsidies etc. ?
  Doelgroep
  In hoeverre komt deze investering/activiteit ten goede aan de IJsselsteinse samenleving?
  Overig
  Plaats hieronder uw overige opmerkingen /
  vragen
  De omvang van alle bijlage mag maximaal 10mb bij elkaar zijn.
  Begroting activiteit/investering (verplicht)
  Uw recente jaarcijfers / balans en resultatenrekening (verplicht)
  Kopie recent bankafschrift (verplicht: voor naam/nummer controle)
  Aanvullende informatie (optioneel)
  Aanvullende informatie (optioneel)
  Type de code over.
  captcha
   
  Confidental Infomation