Organisatie

Het IJsselsteinFonds kent een bestuur en een raad van advies. De leden van de raad van advies worden door het bestuur benoemd en adviseren het bestuur over de ingediende donatieaanvragen. De leden van het bestuur en de raad van advies zijn afkomstig uit de IJsselsteinse gemeenschap.

De taken van het bestuur zijn onder andere:

  • Het beheren van het vermogen van het IJF;
  • Het besluiten over de donatieaanvragen op basis van de adviezen van de raad van advies.

 

Adressen

Het vestigingsadres van het IJsselsteinFonds is: Guntersteijn 6, 3401 SN, IJsselstein.
Het contactadres van het IJsselsteinFonds is: Leeuwenburg 29, 3401 HV, IJsselstein.

Bestuur

Nico van Dam (voorzitter)
nicovandam@ijsselsteinfonds.nl
Michel Versteeg (secretaris/vice-voorzitter)
michelversteeg@ijsselsteinfonds.nl
Han Kusters (penningmeester)
hankusters@ijsselsteinfonds.nl
Ronald Drolsbach (vice-penningmeester)
ronalddrolsbach@ijsselsteinfonds.nl
Conraad Meijer (vice-secretaris)
conraadmeijer@ijsselsteinfonds.nl