Donaties 2010

Stichting Huisdieren Vervoer Service

Stichting Huisdieren Vervoer Service

De zorg voor zwerfdieren, gewonde en dode dieren in IJsselstein kan beter. Vooral ’s avonds in het weekeinde. De nieuwe Huisdieren Vervoer Service wil deze dienstverlening 24 uur per dag, 7 dagen per week bieden. Het IJsselsteinFonds helpt met een bedrag van € 15.000...

Donatie bekijken
Stichting Vaidik Sabha

Stichting Vaidik Sabha

Interculturele musical voor jongeren uit verschillende bevolkingsgroepen, € 3.500. De Stichting Vaidik Sabha (VSN) wil de harmonieuze samenleving tussen allochtonen en autochtonen bevorderen door middel van het organiseren van activiteiten. Zo is er nu een initiatief...

Donatie bekijken
Kinderkoor IJsselstein

Kinderkoor IJsselstein

IJsselstein kent een grote zangcultuur. Daar wordt nu een basis onder gelegd met de realisatie van een nieuw koor voor kinderen in de basisschool leeftijd. Het IJsselsteins Kinderkoor werkt intensief samen met andere verenigingen en de muziekschool en wil minimaal...

Donatie bekijken
Stadsmuseum IJsselstein

Stadsmuseum IJsselstein

Tentoonstelling over IJsselstein in de Middeleeuwen. Het Stadsmuseum wil de inwoners van IJsselstein inzicht geven in de historie van de stad. Dit keer met een tentoonstelling over feit en fictie rond het Middeleeuwse verleden. Het IJF reserveert hiervoor € 3.000.

Donatie bekijken
Donaties IJsselstein 700 jaar stad

Donaties IJsselstein 700 jaar stad

Het IJF heeft in een speciale donatieronde veel projecten rond IJsselstein 700 jaar Stad gehonoreerd. Op basis van een beoordeling en aanbeveling van de Raad van Advies heeft het IJF besloten een donatie te leveren aan onder andere: • de totstandkoming van een...

Donatie bekijken
Confidental Infomation