Donaties 2007

TV uitzendingen RTV9

TV uitzendingen RTV9

Voor lokale televisie-uitzendingen in IJsselstein heeft RTV 9 € 22.950 ontvangen. RTV9 verzorgt al een aantal jaren lokale radio-uitzendingen die in een groeiende behoefte voorzien. Er is steeds meer behoefte aan nieuws uit de directe omgeving. RTV9 biedt een platform...

Donatie bekijken
IJsselsteinse Stichting Sportfaciliteiten (IJSS)

IJsselsteinse Stichting Sportfaciliteiten (IJSS)

De IJsselsteinse Stichting Sportfaciliteiten (IJSS) zet zich in om de IJsselsteinse bevolking (meer) te laten bewegen en wil daarmee een betere gezondheid van de IJsselsteinse gemeenschap bereiken. IJSS beijvert zich onder andere voor een herinrichting van Sportpark...

Donatie bekijken
Kunstgrasveld IJFC

Kunstgrasveld IJFC

Voetbalclub IJFC werkt aan uitbreiding met onder andere meisjesvoetbal en G-voetbal. Vanwege het grote aanbod van wedstrijden neemt de druk op de bespeelbaarheid van de velden toe. Kunstgrasvelden bieden dan een uitkomst. In een eerder stadium heeft de gemeente...

Donatie bekijken
Stadsmuseum IJsselstein

Stadsmuseum IJsselstein

Stadsmuseum IJsselstein - Project Digitalisering € 8.000 De donatie zal door het Stadsmuseum worden gebruikt om haar collectie te digitaliseren. De collectie wordt daardoor voor velen laagdrempelig toegankelijk, waardoor wordt bijgedragen aan de bekendheid van...

Donatie bekijken
Stichting Boka

Stichting Boka

Inrichten ruimte voor de opvang van probleemgezinnen: € 10.000 De Stichting Boka biedt huisvesting aan iedereen die tijdelijk geen onderdak heeft vanwege huiselijke, relationele en/of geestelijke problemen. Daarnaast wil Boka een sociaal trefpunt zijn voor wie...

Donatie bekijken
Project Wereldschool

Project Wereldschool

Project De Wereldschool €1.000 Deze schenking werd door de Openbare Basisschool “De Torenuil” gebruikt om via een nieuw op te starten project te laten zien, hoe een IJsselsteinse basisschool omgaat met de multiculturaliteit. De Torenuil telt leerlingen van meer dan 40...

Donatie bekijken
Sociaal Buurtbeheer SWOIJ

Sociaal Buurtbeheer SWOIJ

De stichting Welzijn Ouderen IJsselstein kon met € 28.500 een Project Sociaal Buurtbeheer van de grond tillen. Deze schenking wordt door de SWOIJ gebruikt voor het opstarten van de multiculturele markt in IJsselstein.  De eerste doelstelling is om het leefklimaat en...

Donatie bekijken
Confidental Infomation