Fonds

De Stichting IJsselsteinFonds (IJF) is in 2006 opgericht als hét goededoelenfonds van IJsselstein.
Het IJF heeft als doel: “Het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin van de IJsselsteinse gemeenschap en de omgevingskwaliteit van IJsselstein”.

Het gaat daarbij om initiatieven en activiteiten die mogelijk anders niet van de grond zouden komen of niet zouden kunnen worden voortgezet. Het IJF kan hierbij de helpende hand bieden, in beginsel door donaties te verstrekken voor benodigde investeringen. De donaties worden verstrekt uit het rendement op het eigen vermogen van het IJF. Hierdoor kan het IJF tot in lengte van jaren donaties blijven verstrekken.

Het IJF is lid van de vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. (zie www.verenigingvanfondsen.nl).

De jaarrekening van het IJF wordt door een externe accountant gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De verkorte staat van baten en lasten wordt, conform de gedragscode van het FIN en de ANBI-voorwaarden, jaarlijks op onze website gepubliceerd.

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation