Organisatie

Het IJsselsteinFonds kent een bestuur en een raad van advies. De leden van de raad van advies worden door het bestuur benoemd en adviseren het bestuur over de ingediende donatieaanvragen. De leden van het bestuur en de raad van advies zijn afkomstig uit de IJsselsteinse gemeenschap.

 

De taken van het bestuur zijn onder andere:

  • Het beheren van het vermogen van het IJF;
  • Het besluiten over de donatieaanvragen op basis van de adviezen van de raad van advies.

Adressen

Het vestigingsadres van het IJsselsteinFonds is:
Guntersteijn 6, 3401 SN, IJsselstein.

Het contactadres van het IJsselsteinFonds is:
Leeuwenburg 29, 3401 HV, IJsselstein.

Conraad Meijer

Vice-secretaris

Ronald Drolsbach

Vice-penningmeester

Michel Versteeg

Secretaris/vice-voorzitter

Nico van Dam

Voorzitter

Han Kusters

Penningmeester

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation