Procedure en voorwaarden

Het IJsselsteinFonds wijst zes maal per jaar donaties toe

 • midden januari (Januarironde)
 • midden maart (Maartronde)
 • midden mei (Meironde)
 • midden juli (Julironde)
 • midden september (Septemberronde)
 • midden november (Novemberronde)

Om zoveel mogelijk verschillende initiatieven te steunen en zo een breed mogelijk publiek te bereiken, kunnen  donaties voor slechts een deel van het gevraagde bedrag worden toegewezen. Alle aanvragers ontvangen schriftelijk bericht. Vervolgens worden de toewijzingen openbaar gemaakt via een persbericht en publicatie op de website.

Wilt u meer weten over de procedure en voorwaarden?

U kunt de volgende documentatie downloaden

Aanvraag doen

Aanvragen moeten worden ingediend via het aanvraagformulier op deze website.

De termijn voor het indienen van aanvragen loopt bij:
de Januarironde van 1 oktober tot en met 30 november,
de Maartronde van 1 december tot en met 31 januari,
de Meironde van 1 februari tot en met 31 maart,
de Julironde van 1 april tot en met 31 mei,
de Septemberronde van 1 juni tot en met 31 juli, en
de Novemberronde van 1 augustus  tot en met 30 september.


Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden gevoegd

 • Een gemotiveerde begroting/bestedingsplan van de investering , waarin u beschrijft waaraan de donatie gaat worden besteed.
 • Uw meest recente jaarcijfers (balans en resultatenrekening).


Voorwaarden 

Indien uw aanvraag voorlopig wordt toegewezen dient u uiterlijk 8 weken nadat de activiteit is gestart c.q. de investering is gedaan schriftelijk verantwoording af te leggen over zowel de besteding van de voorlopige donatie als over de activiteit (bijvoorbeeld door toevoeging van digitaal fotomateriaal en tekst voor de website). Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan tot gevolg hebben dat uw aanvraag alsnog wordt afgewezen en dat nieuwe aanvragen niet meer in behandeling worden genomen

Het insturen van een donatieaanvraag betekent dat u akkoord gaat met:

 • de  Donatieprocedure en Donatievoorwaarden zoals gepubliceerd op de website;
 • alle aanvullende Donatievoorwaarden die het IJF aan een Voorlopige Donatie en/of een Voorschot en/of een Definitieve Donatie verbindt;
 • het verstrekken van uw persoonsgegevens. Deze zullen uitsluitend  worden gebruikt ten behoeve van uw aanvraag. en interne managementinformatie Datzelfde geldt ook voor de bij de uitreiking eventueel te maken foto en/of video opnamen en de publicatie daarvan.


Daarnaast moet u met het volgende rekening houden:

Het IJF wil zoveel mogelijk verschillende initiatieven steunen en een zo breed mogelijk publiek bereiken. Om die reden kan soms slechts een deel van het aangevraagde donatiebedrag worden  toegewezen of kan, indien in het verleden een aanvraag van u is toegewezen, een volgende aanvraag (gedeeltelijk) worden afgewezen. Alle toewijzingen zullen op de website van het IJF worden gepubliceerd. Dit past in het transparantiebeleid van het IJF.

Voor meer informatie of vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur van het IJsselsteinFonds, Nico van Dam, 030-6886061, nicovandam@ijsselsteinfonds.nl

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation