Historie

Het goededoelenfonds stichting IJsselsteinFonds (IJF) is bij haar oprichting in 2006 gestart onder de naam stichting Roest Crollius Fonds. Het startvermogen werd verkregen door een donatie van de stichting CAI IJsselstein (SCAIJ). SCAIJ exploiteerde als onderneming het kabelnetwerk in IJsselstein.

In de statuten van de SCAIJ was namelijk bepaald dat bij een verkoop van dat netwerk de opbrengst ten goede moest komen aan de IJsselsteinse gemeenschap. Toen de verkoop een feit was, ontstond het idee om een goede doelen stichting op te richten, waaraan SCAIJ de verkoopopbrengst doneerde. In overleg met de familie Roest Crollius, werd dat het Roest Crollius Fonds, genoemd naar Maarten Roest Crollius, burgemeester van IJsselstein van 1980 tot 1991.

Afkomstig uit Tilburg, begon Maarten zijn loopbaan als burgemeester in het Brabantse Dungen in 1972, daarvoor had hij rechten gestudeerd in Leiden.

In 1980 werd hij benoemd tot burgemeester van IJsselstein als opvolger van drs. J.G.C.J. Timmermans. Naast zijn burgemeesterschap bekleedde hij meerdere bestuursfuncties. Met name op sociaal cultureel gebied is Maarten bij veel initiatieven betrokken geweest. De restauratie van de fraaie molen De Windotter is mede dankzij zijn initiatieven tot stand gekomen. Maarten leed aan de ziekte multiple sclerose en werd steeds zwakker om de zware taak als burgemeester goed te kunnen vervullen. Hij moest zijn tweede ambtstermijn in mei 1991 afbreken vanwege zijn ziekte. Bij dit afscheid werd hem de erepenning van de stad IJsselstein toegekend. Maarten ging niet bij de pakken neerzitten; hij tekende en schilderde graag. Daarnaast schreef hij gedichten.

Hij overleed in april 1997 op 61-jarige leeftijd in zijn geliefde woonplaats.

In oktober 2021, precies 15 jaar na de oprichting, is het Roest Crollius Fonds na overleg met de familie Roest Crollius, omgedoopt tot het IJsselsteinFonds. Ter ere van Maarten is bij het wereldkundig maken van de naamswijziging door de familie Roest Crollius, namens het IJsselsteinFonds, een cheque van € 15.000 uitgereikt aan het bestuur van stichting ‘s-Heren Korenmolen De Windotter in IJsselstein.

Tekening van de hand van Maarten Roest Crollius

Gedicht van Maarten Crollius

wat doe je
als het donker is geworden
als de zon is gedoofd
toneellichten uit
als de zon alle beweging
met zich mee heeft getrokken
tot je stad verstild is
je alleen bent geworden
in het weide veld van de nacht
roep je dan gedempt met
lange klinkers of kijk je stil of doe je je ogen dicht
en vouw je je handen

 

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation