Kunstgrasveld IJFC

Donatie: €6250

Voetbalclub IJFC werkt aan uitbreiding met onder andere meisjesvoetbal en G-voetbal. Vanwege het grote aanbod van wedstrijden neemt de druk op de bespeelbaarheid van de velden toe. Kunstgrasvelden bieden dan een uitkomst.

In een eerder stadium heeft de gemeente toegezegd voor zowel VVIJ als IJFC een kunstgrasveld te financieren. Bij VVIJ is dit gerealiseerd maar vanwege de financiële situatie bij de gemeente werd de toezegging aan IJFC niet nagekomen. Omdat inmiddels financiële verplichtingen waren aangegaan, kwam IJFC in een moeilijke positie. Deze bijdrage uit het Fonds moet worden gezien als een subsidie uit coulance en een stimulans voor IJFC om het meisjesvoetbal en het G-voetbal van de grond te tillen.

 

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation