Stichting Leergeld IJsselstein

Donatie: €12500

Stichting Leergeld krijgt € 12.500,- , om kinderen volwaardig te laten participeren in de maatschappij. De Stichting Leergeld IJsselstein is in 2007 opgericht en richt zich op de groep jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar voor wie er financiële belemmeringen zijn om mee te kunnen doen met schoolse en buitenschoolse activiteiten zoals sport en de beoefening van een hobby. Door deze jongeren op te zoeken en te laten participeren wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van een sociaal isolement.

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation