Orthotheek De Wenteltrap

Donatie: €8000

wenteltrap1De Wenteltrap in IJsselstein is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Vanuit deze school wordt het OPDC De Wenteltrap opgericht en ontwikkeld. Het OPDC staat voor ortho-pedagogisch-didactisch-centrum. Het OPDC beoogt voor scholen in de regio, maar ook voor particulieren een dienstverlenend expertisecentrum te zijn op het gebied van onderwijs en opvoeding.

wenteltrap2Onder de titel “niet repareren maar investeren” wil De Wenteltrap ouders en scholen in een zo vroeg mogelijk stadium adviseren en ondersteunen als het gaat om onderwijs- en ontwikkelingsproblemen. De Wenteltrap verwacht dat men met hun expertise snel en adequate hulp en ondersteuning kan bieden. Het grootste effect zal zijn dat kinderen, ouders scholen niet pas hulp krijgen als er al veel mis is gegaan, maar dat er pro actief aan oplossingen gewerkt kan worden. Op de lange termijn verwacht men dat er meer kinderen “gewoon” op de basisschool kunnen blijven en zeker verwachten zij dat er minder schade wordt aangericht aan alle betrokkenen.

De subsidie zal besteed worden aan het verbeteren en uitbreiden van de bestaande orthotheek. Het gaat niet alleen leer- en hulpmiddelen, maar ook om het opzetten van een doelmatig registratiesysteem.

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation