Sociaal Buurtbeheer SWOIJ

Donatie: €28500

welzijn4De stichting Welzijn Ouderen IJsselstein kon met € 28.500 een Project Sociaal Buurtbeheer van de grond tillen.
Deze schenking wordt door de SWOIJ gebruikt voor het opstarten van de multiculturele markt in IJsselstein.  De eerste doelstelling is om het leefklimaat en de sociale samenhang in de wijk IJsselstein – Oost een positieve impuls te geven. De tweede doelstelling is om dit uit te bouwen naar de overige wijken in IJsselstein.  De markten zijn inmiddels al een aantal keren georganiseerd.

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation