Stichting Speeltuin Kloosterplantsoen

Donatie: €96000

speeltuin kloosterplantsoen

Het IJF doneert EUR 96.000,- aan de Stichting Speeltuin Kloosterplantsoen ten behoeve van de aanleg van een speeltuin. Met de realisering van de speeltuin op het Kloosterplantsoen beschikt IJsselstein over een goed geoutilleerde speeltuin voor kinderen tot 12 jaar op een bijzondere plaats in IJsselstein, waarbij de cultuurhistorische waarde van het Kloosterplantsoenzichtbaar wordt. Bij de inrichting van de speeltuin zal rekening worden gehouden met kinderen met een beperking.
De speeltuin is een ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en vrijwilligers en draagt zo bij aan de maatschappelijke samenhang. Daarnaast versterkt de bijzondere aankleding van de speeltuin de omgevingskwaliteit van IJsselstein.

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation