Stichting Boka

Donatie: €10000

Inrichten ruimte voor de opvang van probleemgezinnen: € 10.000

De Stichting Boka biedt huisvesting aan iedereen die tijdelijk geen onderdak heeft vanwege huiselijke, relationele en/of geestelijke problemen. Daarnaast wil Boka een sociaal trefpunt zijn voor wie behoefte heeft aan een gesprek van mens tot mens. BOKA is al ruim 20 jaar actief op dit gebied. Oorspronkelijk opgezet door zuster Odilia en vervolgens gegroeid tot wat het nu is namelijk een opvanghuis met 18 kamers waar doorlopend 18 tot 22 bewoners een tijdelijk onderdak vinden.

BOKA voorziet een toenemende vraag ontstaan voor tijdelijke opvang van probleemgezinnen.
Hiervoor zijn ruimten nodig die als gezin kunnen worden bewoond met een eigen keukentje, sanitaire voorzieningen etc. Het huidige gebouw leent zich voor inrichting van 1 of meerdere van dit soort ruimten zonder dat dit de andere opvang in de weg staat. Met de financiering van € 10.000 kon BOKA de eerste kamer voor dit doel inrichten. Tijdens de MADD dag in november 2007 is deze formeel in gebruik genomen.

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation