Stichting IJsselstein Betrokken

Donatie: €5000

De Stichting IJsselstein Betrokken organiseert onder andere de Beursvloer IJsselstein, waarop vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven, serviceclubs en de lokale overheid elkaar ontmoeten en vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld wordt. Een andere activiteit van de Stichting is Make A Difference Day, een dag waarop IJsselsteiners vrijwilligerswerk verrichten. De donatie van € 5.000,– zal worden besteed om een nieuwe informatieve website te bouwen.

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation