Fonds

De Stichting IJsselsteinFonds (IJF) is in 2006 opgericht als goededoelenfonds. Het IJF heeft als doel: “Het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin van de IJsselsteinse gemeenschap en de omgevingskwaliteit van IJsselstein”.

Het gaat daarbij om initiatieven en activiteiten die mogelijk anders niet van de grond zouden komen of niet zouden kunnen worden voortgezet. Het IJF kan hierbij de helpende hand bieden, in beginsel door donaties te verstrekken voor benodigde investeringen. Het werkkapitaal van het IJsselsteinFonds bestaat uit het rendement op het stichtingskapitaal.

Het IJF is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. (zie www.verenigingvanfondsen.nl).

De jaarrekening van het IJF wordt door een externe accountant gecontroleerd. De verkorte staat van baten en lasten wordt jaarlijks op onze website gepubliceerd.

Klik hier voor de statuten van het IJsselsteinFonds